پارگی پرده گوش

پرده گوش پاره درواقع وجود یک سوراخ یا پارگی در پرده صماخ است. پرده گوش یک غشاء نازک است که مجرای گوش را از گوش میانی جدا می کند. پارگی پرده گوش ممکن است همراه با کاهش شنوائی، خروج ترشحات گهگاهی واحتمالاً درد باشد. میزان کاهش شنوائی بسته به میزان و محل پارگی متفاوت است. بسته به اندازه و نیز علت آن، گاهی اوقات پارگی پرده گوش، خود به خود ترمیم می شود. اما در موارد دیگر جراحی برای ترمیم ضروری است. اگر آب یا باکتریها از طریق سوراخ پرده به گوش داخلی برسند، مشکلات جدی رخ می دهد. پزشک معمولاً به شما توصیه می کند که تا زمانیکه سوراخ ترمیم شود از وارد شدن آب به گوش اجتناب کنید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱۱

 

پرده گوش پاره درواقع وجود یک سوراخ یا پارگی در پرده صماخ است. پرده گوش یک غشاء نازک است که مجرای گوش را از گوش میانی جدا می کند. پارگی پرده گوش ممکن است همراه با کاهش شنوائی، خروج ترشحات گهگاهی واحتمالاً درد باشد. میزان کاهش شنوائی بسته به میزان و محل پارگی متفاوت است. بسته به اندازه و نیز علت آن، گاهی اوقات پارگی پرده گوش، خود به خود ترمیم می شود. اما در موارد دیگر جراحی برای ترمیم ضروری است. اگر آب یا باکتریها از طریق سوراخ پرده به گوش داخلی برسند، مشکلات جدی رخ می دهد. پزشک معمولاً به شما توصیه می کند که تا زمانیکه سوراخ ترمیم شود از وارد شدن آب به گوش اجتناب کنید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢۳